Content Start

Puno ng lalawigan, Ibon ng lalawigan, Bulaklak ng lalawigan

Puno ng lalawigan

Puno ng lalawigan (Pine tree : Uiam Song)

  • Pine tree (Uiam Song : Likas na monumento numero 397)
  • Ang nakapalibot na puno ng pine tree sa Namdeogyusan, Jangansan, Palgongsan ay simbolo ng Tuwid at hindi nakakalimutan ang lakas at tinutungo ang bagong kinakaharap at nilalampasan ang mga paghihirap ng pagsisikap ng mga tao na nakatuon sa hinaharap.

Ibon ng lalawigan

Ibon ng lalawigan(Kalapati)

  • Kalapati
  • Sumisimbolo sa mabuting puso at kapayapaan ng kababayan batay sa paglipad ng malakas at matibay para sa emerhensya at nagbibigay ng matatag na pamumuhay.

Bulaklak ng lalawigan

Bulaklak ng lalawigan(Korean Azalea)

  • Korean Azalea
  • ng Pagputol at pagtanim ay yumayabong ng malakas, ang namumulaklak simula abril~hunyo ay marangya at maliwanag kaya ginagamit ang garden or ang parke sa pagkuha ng video ang pansamantalang pamumulaklak ay may kahulugan ng masaganang lalawigan at pagkakaisa, ang eleganteng bulaklak ay simbolo ng mainit na pagkilala ng mamayan at pagkasimple.
최상단으로가기 방문자통계