Content Start

Batis ng Deoksan (Yongso)

Larawan 01
Larawan 02
Larawan 03
Larawan 04
Larawan 05
Larawan 06
Larawan 07
Larawan 08
Larawan 09
Larawan 10
0/0

Deoksan Valley(Yongso)Ang jangansan parke ng lalawigan ang marangyang batis ng deoksan na may marangyang virgin forest at malinaw na tubig, na magandang tingnan ang nakakaibang uri ng bato.
May nakatirang dragon sa marangyang virgin forest at ang umaagos na malinaw na tubig sa batis ay nagsimula sa dalawang yongso malaki at maliit sa loob ng sampung maliit(沼), Dragon Rock, Sinseon-bawi, Jeong seung-bawi at kung ano pa ang 20na nakakaibang uri ng bato, Eungol, Jeongol , Gamgol at kung ano pang maliit na batis na may magandang tanawin.

  • AddresJangsu-gun Jangsu-eup Deoksan-ri 772
  • InquiryDepartment of Forest 063-350-2472
최상단으로가기 방문자통계