Content Start

Batis ng Tookdong

Larawan 01
Larawan 02
Larawan 03
Larawan 04
Larawan 05
Larawan 06
Larawan 07
Larawan 08
Larawan 09
0/0

Batis ng TookdongTaas 600m mahigit ang nakatagong batis sa pinakadulo ng lambak ng namdeogyusan mountain ay mararamdaman ang lamig sa buong taon
Malalim at hindi pang masyadong kilala kaya ang likas na kalikasan ay nanatili, Pinapaalala na ang virgin forest sa gitna ng bato ay may nahuhulog na maliit na falls na inilalabas ang putting tubig na ipinagmamalaki ang magandang tanawin.

  • AddresJangsu-gun Gyebuk-myeon Yangak-ri 1
  • InquiryDepartment of Forest 063-350-2472
최상단으로가기 방문자통계