Content Start

Tourist Information center

Nongae Shrine

Nongae Shrine

 • Lugar : Jangsu-gun Jangsu-eup Nongye Sadang-gil 41
 • Inquiry
  • Numero ng gabay sa turista 063-350-2349
  • Gabay para sa pagsalin nang banyagang wika(Hapon) 063-350-2349
  • Nagpapaliwanag ng Kultura at Turismo 063-350-2348
 • Oras ng pag-gamit : 09:00~17:00 (Panahon ng tag-lamig (09:00~17:00)
 • Gabay sa pag-gamit ng nagpapaliwanag para sa Kultura at Turismo
  • Maari lamang magpaserba isang linggo bago dumating sa Nongye shrine
  • Oras ng nagpapaliwanag 10:00~17:00

Birthplace of Nongae

Birthplace of Nongae

 • Lugar : Jangsu-gun Jangye-myeon Uiam-ro 558
 • Inquiry
  • Opisina ng tagapagmahala 063-352-2550
  • Gabay para sa pagsalin nang banyagang wika(Ingles) 063-352-2143
  • Tour guide para sa kultura at Turismo 063-350-2348
 • Oras ng pag-gamit : 09:00~18:00 (Panahon ng tag-lamig (09:00~17:00)
 • Gabay sa pag-gamit ng nagpapaliwanag para sa Kultura at Turismo
  • Maari lamang magpaserba isang linggo bago dumating sa birth place of Nongye shrine
  • Oras ng nagpapaliwanag 10:00~17:00
최상단으로가기 방문자통계