Content Start

Pampublikong silid-aklatan

Pangkaraniwang katayuan

  • Lokasyon : Jangsu-gun Jangsu-eup Hobi-ro 58 (Jangsu-ri, Jeollabuk-do office of Education Jangsu Public library)
  • Address ng Homepage : http://lib.jbe.go.kr/jpl/index.do

Oras ng pag-gamit at araw ng walang pasok

Silid para sa pagbabasa
Silid para sa pagbabasa
Uri ng Silid Pwedeng gumamit Oras
Pangkaraniwng silid para sa pagbabasa Pangkaraniwang elementaryang estudyente at mahigit Weekdays : 09:00~21:00
Sabado·Linggo : 09:00~18:00
Sild para sa dokumento
Sild para sa dokumento
Uri ng Silid Pwedeng gumamit Oras
Pangkalahatang silid ng dokumento Sa loob ng mamayang kindergarteen or mahigit mamayan ng jangsu-gun Martes~linggo : 09:00~18:00
Silid para sa dokomento ng mga kabataan
Silid para sa dokumento ng sanggol
Silid para sa digital na dokumento
Araw ng walang pasok
  • Tuwing Lunes at Linggo at maliban sa legal holiday
  • Pansamantalang holiday ng bansa
  • Kapag payagan ng director ng silid aklatan
최상단으로가기 방문자통계