Content Start

Silid -aklatan ng lalawigan

Pangkaraniwang katayuan

  • Lokasyon : Jangsu-gun Jangye-myeon Jangye 7gil 15(Silid aklatan ng Lalawigang Jangsu-gun)
    • Unang palapag : Opisina, (Pangkaraniwan, bata) dokumento
    • Pangalawang palapag : Pagbabasa, Silid para sa audiovisual
  • For Inquiry : Silid aklatan ng Lalawigang Jangsu-gun (063-350-1621)

Oras ng paggamit at araw ng walang pasok

Silid para sa pagbabas
Silid para sa pagbabas
Uri ng Silid Pwedeng gumamit Oras
Silid para sa pagbabasa at dokumento Mamayan ng Jangsu-gun kahit sino pwede Martes~sabado : 09:00~22:00
Silid para sa audiovisual Naayon sa taunang plano ng operasyon
Araw ng walang pasok
  • Tuwing Linggo, Lunes, legal holiday
  • Nilapat na araw ng pagpapahinga ng direktor ng silid aklatan dahil sa Iba pang kadahilanan ng silid aklatan
최상단으로가기 방문자통계