Content Start

Sports Center

Sandigwan(Gym)

 • Sandigwan(Gym)
 • Panahon ng pagrehistro : Simula sa araw ng paggamit 50na araw~ bago magdalawang araw
 • Panahon ng pagkansela : 2araw bago gamitin
 • Araw na pwedeng magparehistro : Lunes~sabado
 • Paraan ng pag-reserba : Personal na pagrehistro , Pagrehistro sa email
 • Lugar :Hanuri Arts Center sandigwan(Badminton, Volleyball, basketball)
 • For Inquiry 063-350-2887

Multipurpose Gymnasium

 • Multipurpose Gymnasium
 • Panahon ng pagrehistro Simula sa araw ng paggamit 50na araw~ bago magtatlong araw
 • Panahon ng pagkansela : 3araw bago gamitin
 • Araw na pwedeng magparehistro : Lunes~sabado
 • Paraan ng pag-reserba : Personal na pagrehistro , Pagrehistro sa email
 • Lugar : Multipurpose Gymnasium(Fooball, Tennis at kung ano pa)
 • For Inquiry 063-350-2887
최상단으로가기 방문자통계