Content Start

Lời chào

Chủ tịch Jang Young Soo

“Chúng tôi sẽ đưa Jangsu Vùng đất của tương lai trù phú, giàu tiềm năng lên tầm phát triển mới.”

Jangsu-gun nằm trong lưu vực 430m so với mực nước biển, có trung tâm là núi Jangansan (Honam Jongsan của Baekdudaegan) với môi trường tự nhiên bình yên và tự tại với Tteunbongsaem là khu vực bắt nguồn sông Geumgang, công viên núi Jangsan, làng nghỉ dưỡng gia đình Banghwa-dong, rừng nghỉ dưỡng tự nhiên Woaryeong, thung lũng Took-dong, v.v.
Trong 4 năm thuộc nhiệm kỳ lần thứ 7 tới đây, huyện Jangsu sẽ phát triển thành “Jangsu giàu mạnh” thực hiện mong muốn thay đổi của toàn bộ người dân Jangsu.
Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình vì sự đổi mới của Jangsu bằng việc thực hiện các phương châm: Nông nghiệp/Ngư nghiệp có thu nhập cao; Phúc lợi/Giáo dục thân thiện và khỏe mạnh; Lịch sử/Văn hóa Gaya Jangsu sinh động; Chính quyền minh bạch và được tin cậy; Thành phố du lịch, con người là trung tâm; Sáng tạo việc làm xây dựng thành phố năng động; Phát triển thành khu vực tăng trường đồng đều.

Trân trọng.
최상단으로가기 방문자통계