Content Start

Mộc/Điểu/Hoa

Loài cây tượng trưng

Loài cây tượng trưng(Thông :Uiamsong)

  • Thông (Uiamsong: Bảo vật thiên nhiên số 397)
  • Thông phân bố đều ở vành đai núi Namdeokyusan, Jangansan, Palgongsan, cây có thân thẳng, vững chãi, biểu tượng cho nghị lực và ý chí luôn khắc phục khó khăn, hướng về tương lai của người dân trong huyện.

Loài chim tượng trưng

Loài chim tượng trưng(Bồ câu)

  • Bồ câu
  • Biểu tượng cho tấm lòng cởi mở và tình yêu hòa bình của người dân, những người luôn cố gắng tạo nên nơi sinh hoạt an toàn dựa trên tầm nhìn chắc chắn vì một tương lai bền vững.

Loài hoa tượng trưng

Loài hoa tượng trưng (Đỗ quyên núi)

  • Đỗ quyên núi
  • Loài hoa có sức sống mạnh mẽ, có thể trồng giâm cành hoặc gieo hạt, thường ra hoa trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 6, hoa có vẻ đẹp dễ hòa hợp và màu sắc rực rỡ, phù hợp để trang trí ở khuôn viên vườn hoặc công viên; hoa nở nhiều cùng thời kỳ mang ý nghĩa của sự thịnh vượng và đoàn kết của huyện, tượng trưng cho tính cách ấm áp và chất phác của người dân.
최상단으로가기 방문자통계