Content Start

Vị trí

Huyện nằm ở phía đông Jeollabuk-do, trải dài từ 127 độ kinh Đông tới 35 độ vĩ Bắc, tiếp giáp với Geochang của Gyeongsangnam-do; Hamyang-gun, Namwon-si phía Nam; Imsil-gun, Jinan-gun phía Tây, Muju-gun phía Bắc.
Vị trí(Vị trí Ủy ban huyện, Cực, Kinh độ, vĩ độ và điểm cực, Chiều dài, Diện tích).
Vị trí Ủy ban huyện Cực Kinh độ, vĩ độ và điểm cực Chiều dài Diện tích
Địa điểm Cực
10 Hobi-ro
Jangsu-eup Jangsu-gun
Jeollabukdo
Đông Yangak-ri, Gyebuk-myeon, Jangsu-gun 127° 42′ Đông kinh Đông ↔ Tây: 20Km
Nam ↔ Bắc: 44Km
533.43㎢
Tây Sasang-ri, Sanseo-myeon, Jangsu-gun 127° 22′ Đông kinh
Nam Yujeong-ri, Beonam-myeon, Jangsu-gun 35° 28′ vĩ Bắc
Bắc Wonchon-ri, Gyebuk-myeon, Jangsu-gun 35° 49′ vĩ Bắc
최상단으로가기 방문자통계