Content Start

Làng du lịch gia đình/Rừng nghỉ dưỡng Banghwa-dong

Hình ảnh 01
Hình ảnh 02
Hình ảnh 03
Hình ảnh 04
Hình ảnh 05
Hình ảnh 06
Hình ảnh 07
Hình ảnh 08
Hình ảnh 09
Hình ảnh 10
Hình ảnh 11
Hình ảnh 12
0/0

Làng du lịch gia đình Banghwa-donglà nơi nghỉ dưỡng được xây dựng bao gồm suối nước trong mát chảy theo sườn núi Jangansan là một trong 8 Jongsan (núi có thờ tổ tiên) của Hàn Quốc.

  • Địa chỉ778, Banghwa-dong, Beonam-myeon, Jangsu-gun
  • Liên hệVăn phòng quản lý 063-353-0855, 350-2475

Vé thăm quan

Vé thăm quan(Người lớn, Thiếu niên/Quân nhân, Trẻ em)
Phân loại Người lớn Thiếu niên/Quân nhân Trẻ em Ghi chú
Vé cá nhân 2,000 won 1,500 won 1,000 won Miễn phí cho người trên 65 tuổi
Vé đoàn 1,500 won 1,000 won 700 won Đoàn từ 30 người trở lên

Chi phí sử dụng cơ sở vật chất

Chi phí sử dụng cơ sở vật chất(Tên, Diện tích, Chi phí)
Tên Diện tích Chi phí
Mùa cao điểm Mùa thấp điểm
Văn hóa núi rừng 39.6㎡ 80,000 56,000
Khách sạn dưỡng 52.8㎡ 100,000 70,000
Nhà trong rừng 59.4㎡ 150,000 105,000
Phòng họp 132㎡ 30,000 / tiếng 30,000 / tiếng
최상단으로가기 방문자통계