Content Start

Thung lũng Deoksan (Yongso)

hung lũng Deoksan 01
hung lũng Deoksan 02
hung lũng Deoksan 03
hung lũng Deoksan 04
hung lũng Deoksan 05
hung lũng Deoksan 06
hung lũng Deoksan 07
hung lũng Deoksan 08
hung lũng Deoksan 09
hung lũng Deoksan 10
0/0

Thung lũng Deoksan (Yongso)Deoksan là thung lũng đầu tiên của núi Jangansan công viên huyện, với rừng nguyên sinh rậm rạp, làn nước trong veo và những hòn đá hình thù độc đáo tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

  • Địa chỉ772 Deoksan-ri, Jangsu-eup, Jangsu-gun
  • Liên hệKhoa lâm nghiệp 063-350-2472
최상단으로가기 방문자통계