Content Start

Khách sạn

Khách sạn Gwangseong Khách sạn Gwangseong 165 Jangcheon-ro, Jangsu-eup, Jangsu-gun 063-351-2317 10 phòng, sức chứa tối đa 30 người
Khách sạn Gwibin Khách sạn Gwibin 18-3 Jangye 1-gil, Janggye-myeon, Jangsu-gun 063-351-0031 21 phòng, sức chứa tối đa 50 người
Khách sạn Deoksanjang Khách sạn Deoksanjang 17 Bohun-gil, Jangsu-eup, Jangsu-gun 063-351-8880 22 phòng, sức chứa tối đa 66 nguowif
Khách sạn Myeongseong Khách sạn Myeongseong 9 Hande 3-gil, Jangye-myeon, Jangsu-gun 063-351-0156 9 phòng, sức chứa tối đa 23
Khách sạn Seungma Khách sạn Seungma 171-28 Janmu-ro, Gyenam-myeon, Jangsu-gun 063-353-8585 24 (17 giường, 5 ondol), sức chứa tối đa 58 người
Resort Nabom Resort Nabom 1005-31 Seungma-ro, Cheoncheon-myeon, Jangsu-gun 063-353-8880 / http://nabomresort.com 37 phòng khách sạn, tối đa 345 người / 10 cabin, tối đa 60 người / 14 caravan, tối đa 80 người
Khách sạn suối nước nóng Jangsu Khách sạn suối nước nóng Jangsu 673-14 Jangsu-ro, Beonam-myeon, Jangsu-gun 063-353-5555 / http://www.jangsuhotel.com 30 phòng, sức chứa tối đa 142 ngườii
Khách sạn Hyatt Khách sạn Hyatt 41 Jangyecheonbyeon-gil, Janggye-myeon, Jangsu-gun 063-351-1501 25 phòng, sức chứa tối đa 53 người
Khách sạn Hwangtobang Khách sạn Hwangtobang 12-1 Guncheong-gil, Jangsu-eup, Jangsu-gun 063-351-0500 20 (10 giường, 10 ondol), sức chứa tối đa 45 người
Khách sạn J Khách sạn J 2165-1 Baekjang-ro, Jangsu-eup, Jangsu-gun, Jeonbuk 063-353-9227 25 phòng (15 phòng chung, 5 phòng Hàn Quốc, 5 phòng đặc biệt), sức chứa tối đa 55 người
Resort Tacoma Jangsu Resort Tacoma Jangsu 2662-11 Jangsu-ro, Gyenam-myeon, Jangsu-gun 063-353-8200 / http://www.tacomaresort.co.kr 46 phòng, sức chứa tối đa 339 người
최상단으로가기 방문자통계