Content Start

Văn phòng hướng dẫn du lịch

Đền thờ Nongae

Đền thờ Nongae Văn phòng hướng dẫn du lịch

 • Địa điểm : 41 Nongadsad-gil, Jangsu-eup, Jangsu-gun
 • Hỏi đáp
  • Tổng đài hướng dẫn du lịch 063-350-2349
  • Hướng dẫn viên phiên dịch (tiếng Nhật) 063-350-2349
  • Hướng dẫn viên (thuyết minh) du lịch văn hóa 063-350-2348
 • Giờ làm việc : 09: 00 ~ 17: 00 (Mùa đông 09: 00 ~ 17: 00)
 • Hướng dẫn sử dụng thuyết minh du lịch văn hóa
  • Vui lòng đặt chỗ trước một tuần
  • Thời gian thuyết minh 10: 00 ~ 17: 00

Nhà ở của Nongae

Nhà ở của Nongae 관Văn phòng hướng dẫn du lịch

 • Địa điểm : 558 Uiam-ro, Janggy-myeon, Jangsu-gun
 • Hỏi đáp
  • Văn phòng quản lý 063-352-2550
  • Hướng dẫn viên phiên dịch (tiếng Anh) 063-352-2143
  • Hướng dẫn viên (thuyết minh) du lịch văn hóa 063-350-2348
 • Giờ làm việc : 09: 00 ~ 18: 00 (Mùa đông 09: 00 ~ 17: 00)
 • Hướng dẫn sử dụng thuyết minh du lịch văn hóa
  • Vui lòng đặt chỗ trước một tuần
  • Thời gian thuyết minh 10: 00 ~ 17: 00
최상단으로가기 방문자통계