본문 바로가기

장수군청

SITEMAP

Có thể nhấn nút “Tải về” để tải biểu tượng và chỉ được phép sử dụng cho mục đích công cộng.

 • Kiểu cơ bản

  Đây là biểu tượng lâu đời của Jangsu, kết hợp tính truyền thống và tính hiện đại chứa đựng tinh thần mạnh mẽ không đổi thay của Jangsu qua lịch sử và năm tháng.
  Biểu đạt tinh thần với giá trị quan truyền thống từ đất trời thiên nhiên Jangsu qua cách nhìn cách tân, hiện đại.Có thể nói đây là hình ảnh vừa biểu tượng cho huyện Jangsu, hướng tới trở thành thành phố nghỉ dưỡng thiên nhiên vừa biểu tượng cho ý chí của người dân.

 • Kiểu ứng dụng

  Kiểu ứng dụng là hình ảnh biểu tượng cho huyện được phát triển từ kiểu cơ bản.
  Kiểu ứng dụng có thể sử dụng thay thế cho kiểu cơ bản và có thể lựa chọn sử dụng tùy mục đích.

 • Quy định về cấm sử dụng

  Hình ảnh biểu tượng là yếu tố quan trọng thể hiện hình ảnh của huyện, do đó không được tự ý thay đổi. Màu sắc phải được sử dụng theo màu sắc chuyên dụng, nghiêm cấm tự ý thay đổi màu sắc. Dưới đây là ví dụ nghiêm cấm sử dụng.

 • Emblem

  Emblem được làm từ hình ảnh biểu tượng kết hợp với dạng logo, có hiệu quả tăng tính trang trí. Sử dụng khi muốn nhấn mạnh hiệu quả trang trí trong trường hợp đặc biệt, có thể dùng màu sắc chuyên dụng là vàng, bạc và có thể làm thành dạng con dấu.