본문 바로가기

장수군청

SITEMAP

Thực hiện chương trình gia đình đa văn hóa
STT Tên dự án Nội dung Đối tượng Thời gian thực hiện
1 Dịch vụ thông – biên dịch Trung tâm hỗ trợ giao tiếp cho phụ nữ kết hôn di trú: thông – biên dịch trong đào tạo: thông -biên dịch và đi cùng phụ nữ kết hôn di trí khi tới cơ quan y tế, cơ quan hành chính, trường học, ủy thác cho trung tâm khác ngoài tiếng Trung và tiếng Việt. Phụ nữ kết hôn di trú Tháng 1 ~ tháng 12
2 Dự án dạy học tại nhà Cung cấp dịch vụ người hướng dẫn đến dạy tiếng Hàn và sinh hoạt trong gia đình tại nhà: dành cho phụ nữ kết hôn di trú dưới 5 năm; Dịch vụ đào tạo con cái và cha mẹ nhập cảnh giữa chừng: Đào tạo liên quan đến nuôi dạy con cái; Dịch vụ tư vấn gia đình – sinh hoạt con cái: trẻ 3~12 tuổi Phụ nữ kết hôn di trú và con cái Tháng 3 ~ tháng 12
3 Dự án xây dựng môi trường gia đình hai ngôn ngữ Đào tạo cải thiện nhận thức và tầm quan trọng của việc sử dụng hai ngôn ngữ
  • đối tượng trẻ em: dưới 12 tuổi
Phụ nữ kết hôn di trú và con cái Tháng 1 ~ tháng 12
4 Dự án hỗ trợ phát triển ngôn ngữ cho con trẻ Đào tạo nâng cao khả năng phát triển ngôn ngữ cho con em gia đình đa văn hóa gặp khó khăn trong giao tiếp
  • đối tượng trẻ em: dưới 12 tuổi
Con cái gia đình đa văn hóa Tháng 1 ~ tháng 12
5 Hỗ trợ học phí học đại học cho phụ nữ kết hôn di trú Hỗ trợ học phí cho phụ nữ kết hôn di trú trong tỉnh Phụ nữ kết hôn di trú Tháng 1 ~ tháng 12
6 Hỗ trợ lớp học global trong làng
  • Lớp học cho gia đình đa văn hóa: hỗ trợ cho gia đình đa văn hóa gặp khó khăn khi tham gia lớp học tập trung (tiếng Hàn, văn hóa Hàn Quốc, v.v.)
  • Hạnh phúc plus: thực hiện chương trình hỗ trợ nâng cao giao tiếp trong gia đình (đào tạo giao tiếp trong gia đình, đào tạo dành cho vợ chồng)
  • Dự án hỗ trợ hòa hợp văn hóa trong gia đình đa văn hóa: thực hiện chương trình văn hóa dành cho con cái gia đình đa văn hóa (Dàn hợp xướng thiếu nhi, Tạp chí thanh thiếu niên)
Phụ nữ kết hôn di trú và con cái Tháng 1 ~ tháng 12
7 Hỗ trợ dự án về thăm quê nhà Hỗ trợ vé máy bay, phí giao thông cho gia đình đa văn hóa chưa về thăm gia đình trong hơn 2 năm Gia đình đa văn hóa Tháng 2 ~ tháng 12
8 Hỗ trợ đào tạo tiếng Hàn Thực hiện dạy tiếng Hàn tùy chỉnh, dạy theo trình độ Phụ nữ kết hôn di trú Tháng 1 ~ tháng 12
9 Đào tạo nghề cho phụ nữ kết hôn di trú Đào tạo nghề và hỗ trợ tìm việc cho phụ nữ kết hôn di trú muốn hoạt động kinh tế Phụ nữ kết hôn di trú Tháng 2 ~ tháng 12
10 Hỗ trợ định hướng tương lai cho con em gia đình đa văn hóa Kiểm tra loại hình nghề nghiệp phù hợp cho thanh thiếu niên gia đình đa văn hóa, hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp Thanh thiếu niên trong gia đình đa văn hóa Tháng 1 ~ tháng 12
11 Dự án hỗ trợ phí vận chuyển quốc tế Hỗ trợ phí chuyển phát khi gửi thông tin về gia đình ở quê nhà Gia đình đa văn hóa Tháng 2 ~ tháng 12
12 Hỗ trợ nhóm phụ nữ kết hôn di trú tự phát triển bản thân Hỗ trợ các nhóm tự phát triển bản thân về văn hóa, nghệ thuật, v.v. và hỗ trợ hoạt động đào tạo văn hóa tình nguyên Phụ nữ kết hôn di trú Tháng 2 ~ tháng 12