본문 바로가기

장수군청

SITEMAP
Trung tâm Sandy

Trung tâm Sandy

 • Thời gian đăng ký : 2~50 ngày trước ngày bắt đầu sử dụng
 • Thời gian hủy : 2 ngày trước ngày sử dụng
 • Ngày đăng ký : thứ 2 ~ thứ 7
 • Cách đăng ký : đăng ký trực tiếp, đăng ký qua email
 • Địa điểm : Trung tâm Sandy, hội trường Han Nuri (cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ)
 • Inquiry : 063-350-2887

Trung tâm thể thao đa chức năng

Trung tâm thể thao đa chức năng

 • Thời gian đăng ký : 3~50 ngày trước ngày bắt đầu sử dụng
 • Thời gian hủy : 3 ngày trước ngày sử dụng
 • Ngày đăng ký : thứ 2 ~ chủ nhật
 • Cách đăng ký : đăng ký trực tiếp, đăng ký qua email
 • Địa điểm : Trung tâm thể thao đa chức năng (bóng né, tennis, v.v.)
 • Inquiry : 063-350-2887