본문 바로가기

장수군청

SITEMAP

Mga tip para sa paghihiwalay ng mga basura

 • Mga basurang maaaring i-recycle(hinihiwalay at idinidiskarga ayon sa uri)
 • Mga basurang sinusunog (puting supot ng basura)
 • Basurang para sa landfill (pangkalahatang PP na sako)
 • Basurang pagkain (dilaw na supot ng basura)

Mga tip para sa paghihiwalay ng mga basura
Mga basurang maaaring i-recycle Mga malalaking basura tulad ng muwebles Mga basurang nasusunog Mga basurang hindi nasusunog
Alisin ang mga dumi at itapon nang malinis Bumili at dikitan ng istiker para sa bawat item sa lokal na sentro ng komunidad bago itapon ang mga ito. Ilagay sa susunuging supot (puti) ang nasusunog na basura bago itapon sa labas Ilagay sa hindi sinusunog na supot(dilaw) ang mga hindi nasusunog na basura bago itapon sa labas
 • Mga papel
  • pahayagan, aklat, kahon
  • ihiwalay ang kahong pakete sa mga papel
 • Mga lata·metal
  • mga inumin, de-latang pagkain, de-latang gatas na powder
  • kawali, kaldero, kutsara
 • Mga plastik
  • mga inumin, lalagyan ng likidong panlaba
  • kape, ramen, mga balot ng biskwit
 • Mga bote ng salamin
  • bote ng inumin, bote ng alak
 • Mga basurang pang-agrikultura
  • mga plastik sa vinyl house o mulching, mga lalagyan o bag ng pestisidyo
 • Iba pa
  • mga fluorescent na ilaw, baterya, kumot, sapin
 • Mga muwebles
  • desk, upuan, sofa, kama
 • Iba pa
  • Boiler barrel, kalan, pinto
 • Basura na may mga dayuhang sangkap
  • diaper, tea bag
 • Mga balat na gamit
  • mga bag, sinturon, sapatos
 • Mga ugat, tangkay, atbp.
  • ugat, tangkay, buto, balat ng mais o bawang, manika
 • Mga seramik
  • porselana, garapon, paso ng halaman
 • Iba pa
  • briquette ash, mga lata ng pintura
  • mga pinggan na lumalaban sa init, basag na salamin, salaminan
 • Mga buto, shell, atbp.
  • buto ng karne o isda, shell ng crustacean
Mga Elektronikong Gamit Mga Basurang Pagkain
 • Tumawag at i-ulat (1599-0903)
  • Refrigerator, TV, microwave oven
 • Matapos tanggalan ng tubig, itapon ito sa isang supot ng basura (dilaw)

Presyo ng supot ng basura batay sa dami
 • Presyo ng pagbebenta bawat piraso mula Enero 1, 2017

Presyo ng supot ng basura batay sa dami
Klasipikasyon Uri ng Supot Uri ng Sako
3ℓ 5ℓ 10ℓ 20ℓ 30ℓ 50ℓ 75ℓ 40kg 80kg
Sinusunog - 90 180 360 540 900 1,350 - -
Pang-landfill - 90 180 360 540 900 1,350 1,400 3,000
Basurang Pagkain 70 90 - - - - - - -

* Ang mga supot na ginagamit muli ay kapareho ng presyo sa itaas