본문 바로가기

장수군청

SITEMAP

Làng du lịch gia đình Banghwa-dong

là nơi nghỉ dưỡng được xây dựng bao gồm suối nước trong mát chảy theo sườn núi Jangansan là một trong 8 Jongsan (núi có thờ tổ tiên) của Hàn Quốc.

  • Địa chỉ

    778, Banghwa-dong, Beonam-myeon, Jangsu-gun

  • Liên hệ

    Văn phòng quản lý 063-353-0855, 350-2475

Vé thăm quan

Vé thăm quan(Người lớn, Thiếu niên/Quân nhân, Trẻ em)
Phân loại Người lớn Thiếu niên/Quân nhân Trẻ em Ghi chú
Vé cá nhân 2,000 won 1,500 won 1,000 won Miễn phí cho người trên 65 tuổi
Vé đoàn 1,500 won 1,000 won 700 won Đoàn từ 30 người trở lên

Chi phí sử dụng cơ sở vật chất

Chi phí sử dụng cơ sở vật chất(Tên, Diện tích, Chi phí)
Tên Diện tích Chi phí
Mùa cao điểm Mùa thấp điểm
Văn hóa núi rừng 39.6㎡ 80,000 56,000
Khách sạn dưỡng 52.8㎡ 100,000 70,000
Nhà trong rừng 59.4㎡ 150,000 105,000
Phòng họp 132㎡ 30,000 / tiếng 30,000 / tiếng