본문 바로가기

장수군청

SITEMAP

Thung lũng Deoksan (Yongso)

Deoksan là thung lũng đầu tiên của núi Jangansan công viên huyện, với rừng nguyên sinh rậm rạp, làn nước trong veo và những hòn đá hình thù độc đáo tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

  • Địa chỉ

    772 Deoksan-ri, Jangsu-eup, Jangsu-gun

  • Liên hệ

    Khoa lâm nghiệp 063-350-2472