본문 바로가기

장수군청

SITEMAP

Mục đích

Hỗ trợ gia đình cha hoặc mẹ đơn thân ổn định trong sinh hoạt và tạo cơ sở tự lập trong cuộc sống nhằm nâng cao chất lượng phúc lợi xã hội

Đối tượng gia đình được hỗ trợ

 • Gia đình cha hoặc mẹ đơn thân (không có cha hoặc không có mẹ): gia đình có mẹ là trụ cột, gia đình có cha là trụ cột
 • Gia đình ông bà và cháu: gia đình có ông nội (ông ngoại), bà nội (bà ngoại) và cháu trên thực tế không được bố mẹ nuôi dưỡng
 • Gia đình cha hoặc mẹ đơn thân vị thành niên: gia đình cha hoặc mẹ đơn thân, trong đó cha hoặc mẹ dưới 24 tuổi

Số lượng thành viên trong gia đình được hỗ trợ

 • Con cái dưới 18 tuổi (dưới 22 tuổi tại thời điểm nhập học) của gia đình cha hoặc mẹ đơn thân

Điều kiện đăng ký

 • Quyết định hỗ trợ theo tiêu chuẩn gia đình cha hoặc mẹ đơn thân, gia đình ông bà và cháu, gia đình cha hoặc mẹ đơn thân vị thành niên và tiêu chuẩn chứng nhận thu nhập thấp
 • ※ Tiêu chuẩn chứng nhận thu nhập thấp: gia đình cha hoặc mẹ đơn thân – thu nhập dưới 52% mức thu nhập trung bình / gia đình cha hoặc mẹ đơn thân tuổi vị thành niên – thu nhập dưới 60% mức thu nhập trung bình

Nội dung hỗ trợ (Ngân sách Nhà nước)

 • Phí nuôi dưỡng trẻ: 200.000 won/tháng cho trẻ em dưới 18 tuổi
 • Phí nuôi dưỡng thêm: 500.000 won/tháng cho trẻ em dưới 5 tuổi
 • Phí đồ dùng học tập: 54.100 won/năm cho trẻ học trung học (cơ sở và phổ thông)

Nội dung hỗ trợ (Ngân sách địa phương)

 • Chi phí chuẩn bị cho mùa đông: 200.000 won / hộ / năm
 • Chi phí trang phục: 100.000 won / hộ / năm
 • Chi phí hỗ trợ nhập học đại học: 1.000.000 won / nhập học đại học cho con cái gia đình cha mẹ đơn thân vị thành niên
 • Chi phí học tập: 70.000 won / học sinh tiểu học, trung học / năm
 • Chi phí đi lại: 230.000 won / học sinh trung học / năm
 • Chi phí chuyến đi học thực tế: tối đa 300.000 won / học sinh trung học tham gia chuyến đi học thực tế