본문 바로가기

장수군청

SITEMAP

Mục đích

Góp phần phát triển năng lực tiềm ẩn, thúc đẩy tham gia vào các hoạt động xã hội và nâng cao phúc lợi cho phụ nữ

Cơ sở vật chất

  • Tên gọi: Trung tâm văn hóa phụ nữ huyện Jangsu
  • Địa điểm: 81Sincheon-ro, Jangsu-eup (tầng 2, Trung tâm văn hóa phụ nữ và thanh thiếu niên), tổng diện tích 577㎡
  • Cơ cở vật chất chính: phòng dự án 2, phòng thực hành nấu ăn, phòng họp, văn phòng, phòng chăm sóc trẻ cộng đồng
  • ☎ 063-351-8797

Điều hành dự án

  • Thực hiện dự án sở thích theo quý, dự án học cấp chứng chỉ
  • Thực hiện khóa học theo tháng