본문 바로가기

장수군청

SITEMAP

Layunin

  • Sa naghahanap ng trabaho sa pamamagitang ng namamahalang systematic nagbibigay ng serbisyong one-stop pagkokonekta ng trabaho
  • Mga nakakaakit na kumpanya at kung ano pa bumuo ng network para madagdagan ang paglikha ng trabaho ibang propesyunal na konsultasyon at nagbibigay ng impormasyon

Layout para sa tagagawa ng trabaho sa kababaihan : 2tao (Sa loob ng Women's youth culture center pangalawang palapag)s

Nilalaman ng suporta

  • Pagrehistro ng paghahanap ng trabaho ng kababaihan or paghahanap
  • Pagbibigay ng impormasyon or pagbibigay ng trabaho sa kababaihan
  • Pagkonsulta para sa paghahanap ng trabaho or pag-customized sa pagkonekta ng trabaho sa pamamagitan sa pagsama sa araw ng interview
  • Pamamahala pagkatapos makahanap ng trabaho
  • Personnel in charge of enterprises at pagsasagawa ng pulong at kung ano pa