본문 바로가기

장수군청

SITEMAP
Hướng dẫn dành cho gia đình đa văn hóa và người nước ngoài sống tại Hàn Quốc

Bạn có thể xem Sách hướng dẫn dành cho gia đình đa văn hóa và người nước ngoài sống ở Hàn Quốc trên Danuri, trang cổng thông tin hỗ trợ gia đình đa văn hóa. Thông tin trong ấn phẩm này được cập nhật đến tháng 3 năm 2017 và có thể thay đổi. Cuốn sách hướng dẫn này được tạo ra bằng tấm lòng chân thành của chúng tôi, vì vậy chúng tôi hy vọng sách sẽ giúp các gia đình và người nhập cư đa văn hóa xây dựng cuộc sống mới ở Hàn Quốc và mang đến cho bạn niềm hy vọng và hạnh phúc mới tại ngôi nhà mới của bạn. Bạn cũng có thể xem 'Sách hướng dẫn cuộc sống ở Hàn Quốc' trực tuyến.

Các mẫu đơn bằng tiếng nước ngoài phổ biến

Chúng tôi cung cấp 15 loại văn bản công tác dân sự có nhu cầu cao bằng 5 ngoại ngữ, trong đó có tiếng Hàn cho người nước ngoài cư trú tại khu vực.

Các mẫu đơn bằng tiếng nước ngoài phổ biến
STT Tên nghiệp vụ Tiếng Hàn Tiếng Anh Tiếng Nhật Tiếng Trung Tiếng Việt
1 Giấy khai sinh
2 Giấy báo tử
3 Giấy chứng nhận kết hôn
4 Giấy chứng nhận ly hôn (cha mẹ chỉ định)
5 Khai cáo (thay đổi) con dấu (báo cáo bằng văn bản)
6 Khai cáo (đăng ký) thay đổi con dấu (tử vong, báo mất tích, thay đổi/ hủy bỏ/khôi phục thông tin khai báo)
7 Đơn đăng ký thay đổi nơi cư trú
8 Giấy ủy quyền thay đổi nơi cư trú, di chuyển chỗ ở trong nước
9 Đơn xin cấp giấy chứng nhận xuất nhập cảnh, v.v.
10 Giấy ủy quyền nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận xuất nhập cảnh, v.v.
11 Báo cáo sử dụng xe hai bánh
12 Báo cáo về việc hủy bỏ sử dụng xe hai bánh
13 Mẫu đơn xin thay đổi nội dung khai báo xe hai bánh
14 Đơn đề nghị cấp lại giấy báo cáo sử dụng xe hai bánh
15 Giấy chứng nhận chuyển nhượng xe
(Đối với giao dịch trực tiếp giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng)