본문 바로가기

장수군청

SITEMAP

Sơ đồ vị trí tòa chính Ủy ban huyện

Sơ đồ vị trí tòa chính Ủy ban huyện(Tầng B1, Tầng 1, Tầng 2, Tầng 3)
Tầng B1 Kho, Kho lưu trữ văn thư chung, Kho tái chế, Phòng chờ cho lái xe, Phòng máy, Bể chứa nhiệt, Phòng điện, Phòng máy phát điện
Tầng 1 Phòng dân sự, Phòng điều tra giá đất, Kho lưu trữ văn thư trí tuệ, Phòng phúc lợi dân cư, Phòng Dream Start, Phòng trực, Phòng bảo vệ, Phòng mẹ và bé, Trung tâm quân sự, Thư viện nhỏ, Phòng an toàn và thảm họa,Văn phòng công vụ, Trung đội quân dự bị, Phòng họp
Tầng 2 Phòng Huyện trưởng, Phòng Phó Huyện trưởng, Phòng phụ trợ, Phòng họp, Phòng hỗ trợ hành chính, Khoa chính sách nông nghiệp, Phòng kế hoạch, Phòng Tài chính, Phòng Chỉnh sửa, Phòng tổng đài, Phòng thuế điện thoán, Phòng Truyền thông, Phòng Máy tính, Phòng đào tạo điện toán, Phòng tư vấn video, Phòng trưởng ban kiểm sát thường trực, Trung tâm điều hành thường trực, Phòng tình huống, Khoa chăn nuôi, Phòng thư ký
Tầng 3 Khoa lâm nghiệp, Khoa xây dựng & giao thông, Khoa vệ sinh môi trường, Phòng kiểm soát cấp nước, Phòng trực đêm, Phòng ăn, Nhà bếp, Kho lưu trữ văn thư, Phòng thể dục, Phòng nghỉ (nam, nữ), Phòng kinh tế việc làm, Phòng tài liệu, Văn phòng, Khoa văn hóa thể thao và du lịch

Sơ đồ tòa Hội đồng huyện

Sơ đồ tòa Hội đồng huyện(Tầng 3, Tầng 2, Tầng 1).
Tầng 3 Phòng họp lớn, Phòng nghỉ, Phòng họp nhỏ, Phòng truyền thông
Tầng 2 Phòng Chủ tịch, Phòng Phó chủ tịch, Phòng hành chính hội đồng
Tầng 1 Phòng hành chính ủy viên, Phòng dân sự, Phòng ủy viên chuyên môn