본문 바로가기

장수군청

SITEMAP

Hiện trạng

  • Địa điểm: 393 Hannuri-ro, Jangsu-eup, Jangsu-gun (trong Neoul-gwan)
  • Cơ sở vật chất: máy chạy và 5 loại máy khác

Phí sử dụng

[Đơn vị: won/ 1 người]

Phí sử dụng
Thời gian 1 ngày 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm Ghi chú
Phí 2,000 20,000 54,000 102,000 192,000 Miễn phí cho thành viên đăng ký sử dụng bể bơi

※ Tỷ lệ giảm giá cho thành viên : 3 tháng 10%, 6 tháng 15%, 1 năm 20%

Đối tượng được giảm giá

  • Người trên 65 tuổi, gia đình đông con cái, người có công với đất nước, người nhận hỗ trợ sinh hoạt cơ bản, v.v. ⇒ giảm 50%
  • Gia đình đông con cái: chỉ áp dụng cho gia đình có địa chỉ trên chứng minh thư là địa chỉ trong huyện Jangsu

Thời gian sử dụng

  • Ngày thường 06:00~21:00, thứ bảy 09:00~18:00, chủ nhật và ngày nghỉ: đóng cửa

Hỏi đáp

  • Văn phòng quản lý (063-350-2881)