본문 바로가기

장수군청

SITEMAP

Thời gian sử dụng

 • 09:00 ~ 18:00 (Ngày thường)

Nơi tiếp nhận hồ sơ

 • Phòng dân sự, bàn số 1 (☎ 063-350-2305)

Hồ sơ chuẩn bị

 • Ảnh hộ chiếu, chứng minh thư, lệ phí
  • ※Người chưa đủ 18 tuổi: Đăng ký người đại diện theo pháp luật và Giấy xác nhận tên sử dụng cho hộ chiếu, Giấy chứng nhận quan hệ gia đình
  • ※Người chưa hoàn thành hoặc người đang thực hiện nghĩa vự quân sự: Giấy phép du lịch nước ngoài và các giấy tờ chứng nhận quân sự khác
  • ※Người có hộ chiếu cũ chưa hết hạn: sổ hộ chiếu cũ

Đăng ký hộ chiếu

 • Người trên 18 tuổi phải trực tiếp đến đăng ký hộ chiếu
  • ※Trường hợp có thể đăng ký người đại diện : Trường hợp bản thân không thể trực tiếp đến đăng ký do bệnh nặng về thể chất hoặc thần kinh, gặp trở ngại hoặc tai nạn (Giấy tờ xác minh: Chẩn đoán của chuyên gia hoặc bản tường trình), người chưa đủ 18 tuổi

Lệ phí cấp hộ chiếu và các lệ phí khác

Lệ phí cấp hộ chiếu và các lệ phí khác
Phân loại Phí Ghi chú
Người lớn Nhiều lần 10 năm 24trang 50,000won
48trang 53,000won
Dưới 5 năm 24trang 15,000won Bệnh, v.v.
Một lần 1 năm 20,000won Chỉ dùng du lịch 1 lần ( trong 6 tháng)
Hộ chiếu còn hạn sử dụng 25,000won
 • Cấp lại thời gian còn hiệu lực
  • Đính chính tên (tên tiếng Anh) trên hộ chiếu
  • Đính chính số chứng minh
  • Đổi ảnh hộ chiếu
  • Khi hộ chiếu mất hoặc bị hỏng
Trẻ vị thành Nhiều lần 5 năm 24trang 42,000won 8~18 tuổi
48trang 45,000won
24trang 30,000won Dưới 8 tuổi
48trang 33,000원
Một lần 1 năm 20,000won Chỉ dùng du lịch 1 lần ( trong 6 tháng)
Thay đổi thông tin 5,000won
Xem lịch sử sử dụng hộ chiếu 1,000won

Hướng dẫn cấp hộ chiếu

 • Hồ sơ mang theo khi đến lấy trực tiếp: Chứng minh thư, giấy tiếp nhập
  • ※ Nhận thay: Chứng minh thư của bản thân, người lấy thay, giấy tiếp nhận, giấy ủy quyền
 • Nhận hộ chiếu qua đường bưu điện: dành cho người đăng ký nhận hộ chiếu qua đường bưu điện (Mất 1~2 ngày từ ngày đăng ký hộ chiếu)

Cấp lại hộ chiếu

Cấp lại hộ chiếu còn hạn sử dụng

 • Cấp lại hộ chiếu mới với thời gian sử dụng còn hiệu lực
 • Đối tượng cấp lại: thay đổi (đính chính) tên (tiên tiếng Anh), số chứng minh, ảnh hộ chiếu; khi hộ chiếu bị mất hoặc hỏng, thiếu trang đóng dấu, v.v.
 • lệ phí : 25,000won

Cấp lại khi mất hộ chiếu

 • Giấy đăng ký cấp hộ chiếu, ảnh hộ chiếu, chứng minh thư, bản tường trình lý do
 • Lưu ý: người đăng ký cấp lại hộ chiếu bị mất quá 2 lần trong 5 năm kể từ ngày đăng ký sẽ bị nhận điều tra từ phía cảnh sát

Cấp lại khi hộ chiếu bị hỏng

 • Giấy đăng ký cấp hộ chiếu, ảnh hộ chiếu, chứng minh thư, bản trường trình lý do, hộ chiếu bị hỏng
 • Miễn phí khi cấp lại hộ chiếu bị hư hại do chính khiếm khuyết của hộ chiếu

Cấp lại hộ chiếu đính chính tên, số chứng minh

 • Giấy đăng ký cấp hộ chiếu, ảnh hộ chiếu, hộ chiếu, bản tường trình lý do cấp lại hộ chiếu, giấy tờ xác nhận đính chính tên hoặc số chứng minh

Cấp lại hộ chiếu do thay đổi tên tiếng Anh

 • Giấy đăng ký cấp hộ chiếu, ảnh hộ chiếu, hộ chiếu, chứng minh thư, bản tường trình lý do cấp lại hộ chiếu, giấy tờ xác nhận
 • Lưu ý: hỏi kỹ trước khi đăng ký do không thể cấp lại hộ chiếu do thay đổi tên tiếng Anh bằng lý do không được cho phép.

Cấp lại hộ chiếu do sai sót của cơ quan hành chính

 • Giấy đăng ký cấp hộ chiếu, chứng minh thư, hộ chiếu
 • Miễn phí