본문 바로가기

장수군청

SITEMAP

Hiện trạng

  • Vị trí: 15 Jangye 7-gil, Jangye-myeon, Jangsu-gun (Thư viện huyện)
    • Tầng 1 : Văn phòng, phòng tài liệu (tài liệu chung và thiếu nhi)
    • Tầng 2 : Phòng đọc, phòng nghe nhìn
  • Hỏi đáp : Thư viện huyện Jangsu (063-350-1621)

Thời gian sử dụng và ngày nghỉ

Phòng đọc

Phòng đọc
Phòng Đối tượng Đối tượng
Phòng đọc và phòng tài liệu Người dân Jangsu Thứ 3 ~ thứ 7:09:00~22:00
Phòng nghe nhìn Theo kế hoạch sử dụng trong năm

Ngày nghỉ

  • Chủ nhật và thứ hai hàng tuần, ngày nghỉ theo quy định
  • Ngày giám đốc thư viện quyết định theo tình hình