본문 바로가기

장수군청

SITEMAP

Lễ hội Mulbit Beonam
Festival

Sự rực rỡ của đài phun nước chiếu sáng năm màu, sự kết nối giữa nước, ánh sáng và con người, mùa hè này hãy cùng nhau đến Công viên Jangsu Mulbit!

Giới thiệu

  • Địa chỉ : Công viên Mulbit, Beonam-myeon, Jangsu-gun, Jeonbuk (97-21 Jiji-ro)
  • Thời gian lễ hội : Thời gian lễ hội: Mùa hè hàng năm
  • Chủ trì/Người tổ chức : Jangsu-gun/Ủy ban xúc tiến lễ hội Mulbit
  • Tài trợ : Hội đồng trưởng thôn, Đội phòng chống tội phạm tự do, Đội cứu hỏa tình nguyện