본문 바로가기

장수군청

SITEMAP

Mục đích

Hỗ trợ trông nom, chăm sóc trẻ cho các gia đình nhằm nâng cao chất lượng đời sống cho các thành viên trong gia đình và tạo môi trường nuôi dạy thân thiện bằng việc tăng phúc lợi cho trẻ em và giúp đỡ người bảo hộ độc lập với công việc nhà

Loại hình dịch vụ

Loại hình dịch vụ
Phân loại Đối tượng Hướng dẫn dịch vụ
Theo giờ Theo giờ (loại tiêu chuẩn) Trẻ trừ 3 tháng ~ dưới 12 tháng tuổi 1 năm dưới 720 tiếng (đăng ký trên 2 tiếng/ lần)
Loại tổng hợp Dịch vụ trông trẻ và các dịch vụ hỗ trợ việc nhà khác liên quan đến trông trẻ ( 1 năm dưới 720 tiếng)
Theo ngày Trông trẻ cả ngày Trẻ từ 3 tháng ~ dưới 36 tháng tuổi 1 tháng 60~200 tiếng (đăng ký trên 3 tiếng/ lần)
Dịch vụ hỗ trợ trông trẻ mắc bệnh truyền nhiễm Trẻ em dưới 12 tuổi sử dụng các cơ sở phúc lợi xã hội, trường mầm non, trường tiểu học, cơ sở chăm sóc trẻ, v.v. bị mắc các bệnh pháp định có tính truyền nhiễm, lây lan Dịch vụ chăm sóc tới khi trẻ bình phục
Dịch vụ liên kết với các cơ quan khác Trẻ em 0~12 tuổi sử dụng các cơ sở phúc lợi xã hội, trường mầm non, trường tiểu học, cơ sở chăm sóc trẻ Trưởng cơ quan (quy định tại khoản 3 điều 2 Luật phúc lợi xã hội) có thể đăng ký và người trông trẻ thực hiện hỗ trợ trông trẻ tại cơ quan

 • Khi sử dụng quá thời gian trông trẻ theo giờ và theo ngày chính phủ quy định, các bậc cha mẹ có thể tự trả phí để tiếp tục sử dụng dịch vụ
 • ếu thay đổi loại hình sử dụng dịch vụ (ngày ↔ giờ) có thể gặp sự thay đổi về thời gian được nhận hỗ trợ. Vui lòng liên hệ cơ quan cung cấp dịch vụ (Trung tâm tình nguyện tổng hợp Jangsu 063-351-5019) trước khi thay đổi.

Đối tượng được Chính phủ hỗ trợ

 • Được hỗ trợ: gia đình gặp khó khăn trong việc trông nom trẻ nhỏ (gia định cha hoặc mẹ đơn thân đang tìm việc, cha mẹ là người khuyết tật, gia đình cha mẹ cùng đi làm, gia đình đông con, và các gia đình gặp khó khăn khác)
 • Không được hỗ trợ: gia đình không gặp khó khăn trong việc trông nom trẻ (gia đình có nội trợ, v.v.), có thể sử dụng dịch vụ bằng cách tự trả phí

Cách sử dụng dịch vụ

 • Có thể nhận hỗ trợ khi người đăng ký thành viên trên trang web idolbom và người đăng ký hỗ trợ từ Chính phủ (người đăng ký dịch vụ phúc lợi xã hội và đăng ký cấp lương) cùng tên. Không được nhận hỗ trợ nếu người đăng ký thành viên trên trang web idolbom và người đăng ký hỗ trợ từ Chính phủ không cùng thông tin cá nhân
 • Trình tự đăng ký: Gia đình được Chính phủ hỗ trợ (theo ngày hoặc theo giờ loại A, B, C)
  • ① Đăng ký hỗ trợ (làng, xã, phường)→② Điều tra thu nhập (làng, xã, phường)→③ Quyết định và thông báo (thành phố, huyện, quận)→④ Nộp phí (nếu có) →⑤ Cung cấp dịch vụ (Cơ quan cung cấp dịch vụ)→⑥ Quản lý sau dịch vụ (thành phố, huyện, quận, cơ quan cung cấp dịch vụ)
 • Trang chủ idolbom(http://www.idolbom.go.kr) đăng ký thành viên và sử dụng dịch vụ
  ※ Không đăng ký trùng lặp các dịch vụ chăm sóc trẻ được Chính phủ hỗ trợ
 • Dịch vụ theo giờ (Dịch vụ trông trẻ theo giờ (loại tiêu chuẩn), dịch vụ trông trẻ loại tổng hợp)
 • Trường hợp trẻ được nhận hỗ trợ phí chăm sóc và học phí sẽ không được nhận hỗ trợ từ Chính phủ trong thời gian sử dụng cơ sở trông trẻ hay trường mần non (cả ngày, nửa ngày, thêm giờ)