본문 바로가기

장수군청

SITEMAP

Hiện trạng

  • Địa điểm : 393 Hannuri-ro, Jangsu-eup, Jangsu-gun (trong Neoul-gwan)
  • Cơ sở vật chất : bể 25m, 5 đường bơi

Phí sử dụng

[Đơn vị: won/ 1 người]

Phí sử dụng
Phân loại Ghi chú
Người lớn Cá nhân 2,500
Nhóm 2,000 Trên 20 người
Thanh thiếu niên, quân nhân Cá nhân 2,000
Nhóm 1,500
Thiếu nhi Cá nhân 1,500
Nhóm 1,000
Trẻ nhỏ Cá nhân 1,000
Nhóm 500

Đối tượng được giảm giá

  • Người trên 65 tuổi, gia đình đông con cái, người có công với đất nước, người nhận hỗ trợ sinh hoạt cơ bản, v.v. ⇒ giảm 50%
  • Gia đình đông con cái: chỉ áp dụng cho gia đình có địa chỉ trên chứng minh thư là địa chỉ trong huyện Jangsu

Thời gian mở cửa

  • Ngày thường 06:00~21:00, thứ bảy 09:00~18:00, chủ nhật và ngày nghỉ: đóng cửa

Hỏi đáp

  • Văn phòng quản lý (063-350-2881)