본문 바로가기

장수군청

SITEMAP
Hướng dẫn phòng dân sự
 • Địa điểm

  Phòng dân sự, tầng 1, Ủy ban huyện Jangsu, 10 Hobi-ro, Jangsu-eup, Jangsu-gun, Jeollabuk-do

 • Thời gian làm việc
  • (Ngày thường) 09:00 ~ 18:00
  • (Cuối tuần và ngày nghỉ) Nghỉ
 • Điện tại

  063-350-2256

 • FAX

  063-350-5711

Bố trí sơ đồ phòng dân sự

+ 원본보기 Bố trí sơ đồ phòng dân sự

- Máy cấp giấy tờ tự động được bố trí bên trái cửa ra vào. - Từ cửa ra vào, đi thẳng tới cuối phòng bên phải là Dịch vụ internet, bên trái là Nhà ở và phúc lợi, Xe hơi (350-2308), Thuế (350-2309, 350-2310). - Nhìn vào chính giữa thứ tự từ cuối dãy bên trái là Hộ chiếu và fax (350-2305), Đăng ký cư trú (350-2304), Tiếp nhận hồ sơ (350-2258), Đăng ký sử dụng đất, bản đồ địa chính(350-2306), Công trường xây dựng (Đo lường) (350-2271), Sử dụng đất (350-2307). - Phía sau là Ngân hàng Nonghuyp, Trưởng phòng dân sự, Dịch vụ dân sự, Địa chính, Bất động sản, Kiến trúc, cửa ra vào thứ hai nằm ở bên phải cuối dãy khi lấy tiêu chuẩn vị trí là cửa ra vào chính.